Cauta in site
Noutati

21.04.2017
Principii ce rezulta din jurisprudenta CEDO in cauzele privind neexecutarea hotararilor judecatoresti pronuntate impotriva unui debitor public

03.11.2016
Informare cetateni - delimitare si numerotare sectii de votare - alegeri parlamentare 2016

10.11.2015
GHID DE INFORMARE PENTRU CETĂȚENI ÎN RELAȚIA CU STRUCTURILE MINISTERULUI AFACERILOR INTERNE

03.02.2014
Comuna Prundu Bârgăului anunta publicul interesat ca poate beneficia de conexiune wireless gratuita la internet in centrul comunei.

21.05.2013
COMUNA PRUNDU BÂRGĂULUI anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de emitere a acordului de mediu pentru proiectul "EXTINDERE RETEA DE APA SI CANALIZARE",
... citeste mai mult

Vreme

 

Hotarari ale Consiliului Local 2019.

Titlu hotarare Nr An Actiune
Hotarare privind analiza stadiuliu de inscriere a datelor in registru agricol pentru anul 2019 si a stabilirii masurilor pentru eficientizarea acestei activitati 1 2020 Descarca
Hotarare privind validarea Dispozitiei 1 din 07.01.2020 privind acoperirea definitiva din excedentul bugetului local a deficitului sectiunii de dezvoltare la date de 31.12.2019 2 2020 Descarca
Hotarare privind aprobarea retelei scolare din cadrul retelei de invatamant preuniversitar a Liceului Radu Petrescu comuna Prundu Bargaului pe anul scoalr 2020-2021 3 2020 Descarca
Hotarare privind aprobare Strategiei de dezvoltare a serviciilor sociale in comuna Prundu Bargaului pe perioada 2020-2025 4 2020 Descarca
Hotarare privind aprobarea acordarii ajutoarelor de urgenta familiilor si persoanelor care s afla in situatii de necesitate deosebinte, altele decat cele cauzate de calamitati naturale, incendii, accidente si a metodologiei de acordare a ajutoarelor de urgenta 5 2020 Descarca
Hotarare privind aprobarea Planului de actiuni cu obiective si lucrari de interes local stabilit pentru beneficiarii de ajutor social conform legii privind venitul minim garantat 6 2020 Descarca
Hotarare privind aprobarea delegarii gestiunii serviciului public de alimentare cu apa si canalizare din comuna Prundu Bargaului catre AQUABIS SA  7 2020 Descarca
Hotarare privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici si asigurarea finantarii de la bugetul local pentru categoriile de cheltuieli ca nu se finanteaza prin PNDL, pentru obiectivul de investitii "Reabilitare, eficientizare energetica si mansardare scoala profesionala in comuna Prundu Bargaului" 8 2020 Descarca
Hotarare privind aprobarea Planului anual de evolutie a terifelor de apa si canalizare in perioada 2018-2025 si mandatarea speciala a reprezentantului Consiliului local Prundu Bargaului sa voteze si sa semneze in Adunarea Generala a Asociatilor Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara pentru Servicii de alimentare cu apa si Canalizare in Judetul BN adoptarea Hotararii privind aprobarea Planului anual de evolutie a tarifelor in Contractul de Delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apa si de canalizare in judetul Bistrita Nasaud 9 2020 Descarca
Hotarare privind aprobarea reorganizarii Serviciului Voluntar pentru Situatii de urgenta si a Regulamentului de Organizare si Functionare al Serviciuliu Voluntar pentru Situatii de Urgenta al Comunei Prundu Bargaului 10 2020 Descarca
Hotarare privind aprobarea intocmirii Programului de actualizare si dezvoltare a Sistemului de control managerial intern pe anul 2020  11 2020 Descarca
Hotarare privind acceptarea dispozitiilor tesmanetare cuprinse in actul autentificat sub nr 4735 din 29.10.2019 ca urmare a decesului numitul Balaban Sorin 12 2020 Descarca
Hotarare privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al comunei Prundu Bargaului pe anul 2020 13 2020 Descarca
Hotarare privind actualizarea Planului de analiza si acoperire a riscurilor la nivelul comunei 14 2020 Descarca
Hotarare privind acordul de schimbare a categoriei de folosinta a terenului din fondul forestier proprietatea publica UAT comuna Prundu Bargaului 15 2020 Descarca
Hotarare privind stabilirea taxelor speciale, datorate de persoane fizice si juridice din comuna Prundu Bargaului in anul 2020   2020 Descarca
Hotarare privind stabilirea taxelor si impozitelor locale datorate de persoane fizice si juridice din comuna Prundu Bargaului in anul 2020   2020 Descarca
Hotarare privind aprobarea nivelului/cuantumului taxei speciale de salubrizare si a Regulamentului de instituire si administrare a texei speciale de salubrizare in Comuna Prundu Bargaului   2020 Descarca
Hotarare privind aprobarea Planului anula de achizitii publice pe anul 2020 al comunei Prundu Bargaului   2020 Descarca
Hotarare privind stabilirea preturilor de vanzare a masei lemnoase destinate populatie si nevoilor locale pentru anul 2020   2020 Descarca
Hotarare privind stabilirea destinatiei materialului lemnos ce se va exploata in anul 2020 din cota anului 2020 din padurile proprietate publica a comunei Prundu Bargaului   2020 Descarca
Hotarare privind aprobarea Regulamentului de inregistrare, evidenta si radiere a vehiculelor pentru care exista obligativitatea inregistrarii, de pe raza administrativ-teritoriala a comunei Prundu Bargaului   2020 Descarca
Hotarare privind analiza si aprobarea bugetului comunei Prundu Bargaului la 30092019   2020 Descarca
Hotarare privind aprobarea lucrarilor suplimentare pentru obiectivul de investitii "CONSTRUIRE SCOALA GENERALA IN COMUNA PRUNDU BARGAULUI, JUDET BISTRITA-NASAUD"   2020 Descarca
Hotarare privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici ai proiectului "AMENAJARE RAU SECU ZONA AMONTE DN!& IN LOCALITATEA PRUNDU BIRGAULUI"   2020 Descarca
       

PROIECTE DE HOTARARI

Titlu proiect Nr AN Actiune

Proiect de hotărâre privind acordul de schimbare a categoriei de folosință a terenurilor din fondul forestier proprietate publică a UAT Comuna Prundu Bârgăului, județul Bistrița-Năsăud

984 2020 Descarca
Proiect de hotărâre nr. 894/31.01.202 privind actualizarea Planului de analiză și acoperire a riscurilor la nivelul comunei Prundu Bârgăului 894 2020 Descarca
Proiect de hotărâre nr. 114/09.01.2020 privind aprobarea reorganizării Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgență și a Regulamentului de Organizare și Funcționare a Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgență al Comunei Prundu Bârgăului 114 2020 Descarca
Proiect de hotărâre nr 386/ 16.03.2020  privind aprobarea întocmirii Programului de actaulizare și dezvoltare a Sistemului de control intern managerial pe anul 2020 în comuna Prundu Bârgăului 386 2020 Descarca
      
Proiect de hotărâre nr. 696/29.01.2020 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al comunei Prundu Bârgăului pe anul 2020 696 2020 Descarca
       

 

 

 

NU DA SI NU PRIMI MITA

Campaniei de colectare a deșeurilor voluminoase

Sondaj
Apreciați activitatea Primăriei Prundu Bârgăului:
Informatii Contact
Primăria Prundu Bîrgăului

Str. Principală, nr. 512
Loc. Prundu Bîrgăului
Cod 427230
Jud. Bistrița-Năsăud

Tel.  0263265011
Fax 0263265009

Program de lucru:
Luni-Vineri, intre orele 08.00-16.00